Park w Murckach

Park stanowi część kompleksu Lasy Murckowskie, stąd leśny charakter jego zadrzewionych fragmętów. Bogata oferta wypoczynkowo - kulturalno - sportowa sprawia, iż mieszkańcy dzielnicy Murcki spędzają tutaj sporo wolnego czasu.

Latem odbywają się tutaj liczne festyny okolicznościowe i imprezy sportowe.

Zakład Zieleni Miejskiej podjął próbę stworzenia projektu zagospodarowania parku w Murckach. Zabezpieczono na ten cel środki w budżecie zakładu na rok 2011. Obecnie odbywają się konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z miejscową Radą Jednostki Pomocniczej. Po uregulowaniu spraw związanych z własnościami gruntów Zakład planuje przebudować park w roku 2012.