II edycja Zielonego Budżetu

Zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej w ramach II edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego

ZL2/03/II Zagospodarowanie klepiska na zielony skwer z drzewami i krzewami na skrzyżowaniu ulic Rolnej z Hetmańską Róg skrzyżowania ulic Rolna - Hetmańska
ZL6/07/II Utworzenie niewielkiego skwerku zielonego na osiedlu Kokociniec ul. Krucza/Kijowska - równoległa do ul. Wybickiego
ZL11/04/II Ściana zieleni przy placu zabaw Mikusińskiego, róg Józefowskiej, plac zabaw przed kościołem pw. św. Józefa Robotnika
ZL13/03/II Zielona akupunktura na osiedlu Na Obrzeżu w Katowicach w okolicy ul. Hoppego, teren zieleńca za pomnikiem Matki Boskiej Boguckiej
ZL19/03/II Lawendowy Ogród Katowic, nowa przestrzeń  edukacyjno-rekreacyjna w Katowicach - doposażenie o dodatkowe sadzonki lawendy i dodatkowe elementy powstającego ogrodu z Inicjatywy Lokalnej Mieszkańców Działka położona jest przy Hotelu przyszpitalnym w Katowicach Ochojcu - ul. Ziołowa
ZL15/05/II Ogród sensoryczny z ziół i krzewów - skwer J.Klatt Skwer J.Klatt  przy ul. Gen. J. Hallera 28
ZL17/07/II Przyjemniej na Giszowcu
ukwiecenie skweru łącznika pomiędzy Placem Pod Lipami a skwerem Gawlika
ul. Wojciecha 53-53B, za blokiem w stronę rynku. Skwerek pomiędzy skwerem Gawlika a Placem Pod Lipami
ZM/18/II Przywracamy dawny blask Małego Stawu w Parku Kościuszki - zieleń ul. Piękna
ZL3/02/II Zadrzewienie Bulwarów Rawy Teren między ulicą Bagienna a rzeką Rawą, od wiaduktu ul. Bohaterów Monte Cassino do linii energetycznej
ZL9/05/II Uzupełnienie przydrożnego drzewostanu odmianami odpornymi na zmiany klimatu osłona przed pyłem i hałasem ul. Tysiąclecia
ZL21/04/II Zadrzewiona Kostuchna Łąka przy osiedlu Dombud i Murapol, przy ulicy Pustułek i Bażantów
ZL19/02/II Wilczewskiego zielona ulica Katowic ul. Wilczewskiego (począwszy od ulicy Jankego, aż do skrzyżowania z ulicami Tunelową i Bukszpanową)
ZL8/02/II Osiedle Witosa Owocowy Raj Obszar obejmuje tereny wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz skwery. Ulice: Witosa, Rataja, Ossowskiego, Obroki, Kwiatkowskiego, Skwer Pamięci Ofiar Tragedii 1896 roku w Kopalni Kleofas, Skwer rtma. Witolda Pileckiego
ZL8/03/II Zaszyj się w zieleni teren przy ul. Witosa (między Placem św. Herberta a ośrodkiem zdrowia)
ZL9/01/II Uzupełnienie przydrożnego drzewostanu odmianami odpornymi na zmiany klimatu - osłona przed pyłem i hałasem Trawnik - odcinek od wjazdu do ZSO3 z ulicy Tysiąclecia do terenu za przystankiem Osiedla Tysiąclecia Chrobrego do granic działki
ZL9/07/II Poprawa estetyki zieleni przy skwerze Piastów Śląskich ulica Księcia Henryka Brodatego, teren naprzeciw skweru Piastów Śląskich
ZL15/02/II Ogród sensoryczny/deszczowy na skarpie, przy murze starej huty - teren wokół skate pointu Skwer H. Krzysztofiaka 
ZL15/04/II Zazieleńmy Przelotową ul. Przelotowa
ZL18/01/II Zielona rewitalizacja ul. Solskiego w Katowicach Murckach cz. I Trawniki przy ul. Solskiego między skrzyżowaniami ul. Bielską i Arki Bożka
ZL18/04/II Posadzenie krzewów na ul. Mruczka na odcinku od piekarni Kłos do Szpitala Miejskiego ul. Mruczka na odcinku do Piekarni Kłos do Szpitala Miejskiego
ZL20/01/II Plac na Glanc w Zarzeczu - Zielona renowacja skwerku w centrum dzielnicy ul. Pawła Stellera/Grota Roweckiego
ZL22/01/II Ogród deszczowy -popularyzacja wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych w mieście ul. Zapustna, teren zielony przy Moście Zabytkowym
ZL22/02/II Łąka Kwietna ul. Zaopusta, teren zielony przy Moście Zabytkowym
ZL1/05/II Zielony murek Aleja Korfantego - luka między budynkiem dawnego Muzeum Śląskiego, a posesją  dochodząco do ul. Teatralnej (Rynek)
ZL7/03/II Pnącza przy Bocheńskiego Betonowy płot i ekrany akustyczne naprzeciwko zabudowań mieszkalnych na ulicy Bocheńskiego 40-52
ZL7/05/II Pielęgnacja drzew Gliwicka 92 ul. Gliwicka 92
ZL12/03/II "Kwiaty na Pniu" - drugie życie drzewa Park Alojzego Budnioka
ZL9/06/II Systemowa rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w rejonie stawu Maroko – Park Bederowiec Rejon stawu Maroko w pobliżu ulicy Piastów 15 w Katowicach - Park Bederowiec
ZL21/02/II Uporządkowanie, pielęgnacja i kosmetyczne podcięcia drzew i krzewów w zagajniku leśno-parkowym na ulicy Sezamkowej ul. Sezamkowa
ZL11/05/II Kwiaty na latarniach wzdłuż ulicy Józefowskiej ul. Józefowska, odcinku od numeru 27 do 120 
ZL17/06/II Ukwiecenie Giszowca - historycznej "Dzielnicy Ogrodów" ul. Kolista, Mysłowicka, Wojciecha wzdłuż od strony ul. Batalionów Chłopskich 
ZL18/07/II Ukwiecenie ulicy Bielskiej w Katowicach - Murckach ul. Bielska
ZM/10/II K- Miasto ogrodów kieszonkowych   
ZM/26/II Budki lęgowe Park Kościuszki, Rzeka Kłodnica, Dolina Pięciu Stawów
ZL11/01/II Hotele dla owadów na Wełnowcu - Józefowcu Skwer Walentego Fojkisa, Park Wełnowiecki, Lasek Alfreda
ZL11/02/II Całoroczne domki dla Jeży na Wełnowcu-Józefowcu Skwer Walentego Fojkisa, Park Wełnowiecki, Lasek Alfreda
ZL11/03/II Budki lęgowe w Lasku Alfreda Lasek Alfreda - wzdłuż ulicy Korfantego przy granicy z Siemianowicami
ZL20/04/II Budki lęgowe i karmnik dla ptaków w Zarzeczu cała dzielnica Zarzecze - tereny zieleni
ZM/17II Mała retencja przy kościele św. Michała Archanioła  ul. Kościuszki