Uroczystości i imprezy okolicznościowe odbywające się na terenach utrzymywanych przez Zakład Zieleni Miejskiej

Cykliczne

  • Święto Kwitnących Głogów w Ligocie - Park Zadole
   Program Święta Kwitnących Głogów [pdf]
  • Koncerty promenadowe (Estrada Śląska) - Park Kościuszki
  • Katowickie Spotkania Opery,Baletu i Operetki - Park Kościuszki
  • Off Festival Katowice - Katowicki Park Leśny
  • Katowickie Dożynki - Kostuchna
  • Majówka Murckowska - Park w Murckach
  • Majówka w Bogucicach - Park w Bogucicach
  • Katowicka Majówka - Park Kościuszki
  • Festyny Śląskie - Park w Murckach
  • Noc Świętojańska - Katowicki Park Leśny
  • Święto Giszowca - Park Giszowiec
  • Jarmark Katowicki - Ul. Staromiejska / Dyrekcyjna
  • Rocznica wybuchu II Wojny Światowej - Pomnik Żołnierza
  • Pożegnanie lata - Katowicki Park Leśny

Okolicznościowe

Na terenach rekreacyjnych organizuje się szereg imprez związanych m. in. z rocznicą przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, rocznicą upadku komunizmu w Polsce, z okazji dnia dziecka, juwenalia, akcje charytatywne, zawody sportowe oraz inne imprezy promujące sport i zdrowy tryb życia, koncerty, widowiska, festiwale i inne. Organizatorami imprez są zarówno instytucje państwowe takie jak Urząd Miasta Katowice, Instytucja Kultury Estrada Śląska, Miejskie Domy Kultury, a także organizacje, np. Harcerstwo, czy stowarzyszenia studenckie.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Zajmujemy się utrzymaniem oraz pielęgnacją przynależnych nam terenów zieleni w obrębie miasta Katowice