Remonty i inwestycje przewidywane do zrealizowania przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach

Rok 2013:

Remonty

 • Remonty obiektów budowlanych ZZM
 • Bieżące remonty fontann
 • Bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej

Inwestycje

 • Realizacja projektu przebudowy dojścia od strony Os. Paderewskiego do stawu Kajakowego w Katowickim Parku Leśnym.
 • Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Wantuły wraz z oświetleniem, realizacja części projektu
 • Projekt i realizacja modernizacji i doposażenia placu zabaw
 • Miasto Ogrodów - Strefy aktywnego wypoczynku
 • Projekt i realizacja placu zabaw wraz ze strefą fitness (Park Giszowiec)
 • Projekt i realizacja placu zabaw wraz ze strefą fitness (Zamkowa)

Rok 2012:

Remonty

 • Projekt, uzgodnienia i remont sceny amfiteatru w Parku Giszowieckim
 • Bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej
 • Bieżące remonty fontann
 • Remonty obiektów budowlanych ZZM
 • Odtworzenie oznakowania i miejsc postojowych na istniejących ścieżkach rowerowych
 • Projekt remontu elementów małej architektury i nawierzchni alejek i placyków na "łąkach koncertowych" przy ul. Francuskiej w KPL, realizacja części projektu
 • Remont elementów małej architektury i zagospodarowania zielenią rynku w Murckach

Inwestycje

 • Plac Fojkisa - projekt zagospodarowania placu wraz z placem zabaw. Realizacja placu zabaw
 • Projekt i realizacja placu zabaw przy ul. Cynkowej
 • Realizacja części projektu "termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138"
 • Monitoring obiektów ZZM


Rok 2011

Remonty

 • Remont na Placu Andrzeja
 • Remont w Parku Kościuszki
 • Remont na Placu Miarki
 • Remonty bieżące budynków i budowli będących w administracji ZZM
 • Wykonanie robiórki restauracji "Tawerna"
 • Remont na skwerze H. Krzysztofiaka
 • Remont na Placu Wolności
 • Remont i doposażenie placów zabaw i stref aktywności rodzinnej
 • Remont urządzeń i oznakowań tras rowerowych na terenach miasta poza pasami drogowymi
 • Remont pomp i dysz i innych urządzeń technicznych na poszczególnych fontannach


Inwestycje

 • Koncepcja zagospodarowania Doliny Trzech Stawów
 • Projekt zagospodarowania parku w Murckach
 • Projekt i uzgodnienia budowy wodociągu w parku Boguckim
 • Projekt i wykonanie odwodnienia wschodniej strony Parku Pod Lipami
 • Budowa placu zabaw na terenie miasta
 • Budowa placu zabaw i strefy aktywności fitness w Katowickim Parku Leśnym
 • Budowa placu zabaw przy ul. Medyków
 • Budowa placu zabaw w Podlesiu
 • Budowa placu zabaw przy ul. Zadole
 • Projekt i uzgodnienia adaptacji pomieszczeń oraz termoizolacji budynku siedziby Zakładu
 • Budowa placu zabaw w Parku Boguckim
 • Wykonanie zejść (schodów terenowych wraz z podjazdami) z Osiedla Paderewskiego do Katowickiego Parku Leśnego
 • Skatepark przy Pomniku Trudu Górniczego


Rok 2010

Remonty

 • Remont alejek, murków i elementów małej architektury (Katowicki Park Leśny, Muchowiec)
 • Remont nawierzchni alejek i elementów małej architektury - łąka koncertowa (Park Kościuszki, Brynów)
 • Remont alejek parkowych, wymiana ławek i elementów małej architektury (Park Zadole, Ligota)
 • Wykonanie remontów bieżących budynków będących w zarządzie ZZM (Obiekty budowlane ZZM na terenie Katowic)
 • Remonty i doposażenie placów zabaw (Teren Miasta Katowice)
 • Remont fontanny na placu Andrzeja (Plac Andrzeja, Śródmieście)


Inwestycje

 • Realizacja projektu przebudowy Placu Miast Partnerskich (Plac Centralny, Ligota)
 • Realizacja projektu przebudowy Placu Budnioka (Rów Wełnowiecki, Koszutka)
 • Przebudowa sceny amfiteatru, adaptacja pomieszczeń pod sceną na szatnię dla pracowników ZZM (Park Zadole, Ligota)
 • Wykonanie dodatkowej alejki o powierzchni 200 m2 (Plac Herberta, Os. Witosa)
 • Projekt i realizacja budowy bulodromu na 3 stanowiska (Park Giszowiec)
 • Budowa 2 placów zabaw (Teren Miasta Katowice)

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Zajmujemy się utrzymaniem oraz pielęgnacją przynależnych nam terenów zieleni w obrębie miasta Katowice