Dolina Ślepiotki

Projekt REURIS - Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych
(Revitalisation of Urban River Spaces)

W ramach działania pilotażowego projektu REURIS wybrano Ślepiotkę - rzekę przepływającą przez południową część Katowic (jest to dopływ Kłodnicy o długości ~ 8 km). Potok został uregulowany 30-40 lat temu z użyciem ażurowych płyt betonowych, obecnie częściowo zarośniętych.
Celem projektu była rewitalizacja oraz udostępnienie terenu przez wybudowanie infrastruktury wraz z elementami małej architektury, zwiększenie atrakcyjności oraz uprzątnięcie odpadów komunalnych i uregulowanie gospodarki ściekowej. Projekt uzupełniają tablice informacyjne oraz edukacyjne, co w połączeniu z amfiteatrem czyni to miejsce wyjątkowym jeśli chodzi o prowadzenie edukacji ekologicznej, lekcji pokazowych, lekcji biologii itp.
Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie internetowej REURIS
Jednostką naukową merytorycznie odpowiedzialną za prowadzenie projektu jest Główny Instytut Górnictwa: strona REURIS w GIG
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z odcinka pilotażowego utrzymywanego przez Zakład Zieleni Miejskiej.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Zajmujemy się utrzymaniem oraz pielęgnacją przynależnych nam terenów zieleni w obrębie miasta Katowice